جذب و بکارگیری تعداد بیست نفر نیرو از کارکنان واحدهای داخل استان از آغاز سال ۱۳۹۷

۰۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۳ کد : ۳۰۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۸۴۶
جذب و بکارگیری تعداد بیست نفر نیرو از کارکنان واحدهای داخل استان از آغاز سال ۱۳۹۷