جذب و بکارگیری تعداد بیست نفر نیرو از کارکنان واحدهای داخل استان از آغاز سال ۱۳۹۷

۰۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۳ کد : ۳۰۰۱ اخبار تصویر
تعداد بازدید:۳۶۱
جذب و بکارگیری تعداد بیست نفر نیرو از کارکنان واحدهای داخل استان از آغاز سال ۱۳۹۷