مدیر امور اداری و منابع انسانی

 

نام و نام خانوادگی : صدیقه میناوند چال

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت اجتماعی

شماره تماس :                       داخلی : 263

 

عملکرد

1- استقرار شعبه فرعی دبیرخانه مرکزی در محل مجتمع پیامبر اعظم (ص) در راستای تکریم ارباب رجوع و با هدف کاهش تردد دانشجویان بین دانشکده ها و ساختمان ستادی، پاسخگویی سریع و سهولت پیگیری مکاتبات  از سوی دانشجویان،اساتید و همکاران.

2-صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری دبیرخانه، جمعا به مبلغ 000/560/68 ریال در نتیجه اجرای طرح کاهش هزینه ها از تاریخ 19/5/1398 تا زمان ارائه گزارش،  که در راستای نیل به اهداف بخشنامه  شماره 22291/10 سازمان مرکزی به اجرا درآمد.

کارگزینی

1-نصب سیستم های حضور و غیاب چهره ای در ستاد و مجتمع پیامبر اعظم و دانشکده فنی و مهندسی 

2-تعریف یکپارچه کلیه کارکنان در سیستم های حضور و غیاب دانشگاه به صورت متمرکز

3- تعریف استان محل خدمت کارکنان در احکام کارگزینی جهت یکپارچه سازی احکام و انتقال به سیستم ساجد

فعالیتهای رفاهی

1-        توزیع سه مرحله گوشت گوسفند و گوساله با تایید معاونت محترم اداری و مالی بصورت کسر اقساط  ماهانه

2-        توزیع یک مرحله برنج تعاونی و کسر اقساط 10 ماهه

3-       توزیع بن تخفیف خرید کت و شلوار

4-       قرارداد با بیمه سینا جهت معرفی کارکنان (استفاده بیمه نامه خودرو)

5-       صدور بیش از 50 مورد معرفی نامه همکاران (بیمه نامه خودرو ،تعاونی اسکاد ،اخذ سوابق بیمه ای و ....)

6-        ثبت صورت هزینه های مازاد درمان کارکنان در سامانه ساجد و ارسال مدارک فیزیکی به استان و سازمان مرکزی