صندوق رفاه دانشجویی

صندوق رفاه دانشجویی

«اطلاعیه نحوه و شرایط دریافت وام بانک ملی»

دانشجویان شاغل به تحصیل بر اساس تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه آزاد اسلامی و بانک ملی ایران، با اطلاع از نحوه و شرایط دریافت وام  که در ذیل آمده است، می توانند در زمان ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 تا تاریخ حذف و اضافه به صندوق رفاه دانشجویی واحد که در دانشکده فنی و مهندسی مستقر می باشد مراجعه فرمایند:

1- دانشگاه صرفاً به عنوان معرف نسبت به معرفی دانشجو به بانک اقدام می نماید و ارائه مدارک مربوط به ضامن و متقاضی مطابق مقررات و آیین نامه های بانکی می باشد و مبالغ پرداختی وام بشرح زیر است:

الف) دانشجویان مقطع دکتری تا سقف 100.000.000 ریال

ب) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 50.000.000 ریال

ج) دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف 25.000.000 ریال

2- تسهیلات اعطایی به دانشجویان بر اساس معرفی نامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و پس از تکمیل و تحویل "فرم رضایت نامه دانشجو" به صندوق رفاه دانشجویی واحد امکان پذیر می باشد.

3- مبالغ پرداختی به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد.

4- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات 36 تا 60 ماهه با کارمزد 14% می باشد.

5- تحویل هرگونه مدارک مربوط به فارغ التحصیلی دانشجو اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و... منوط به ارائه نامه تسویه حساب از بانک ملی می باشد.

6- هر دانشجو مجاز به یکبار استفاده از تسهیلات مذکور در طول دوران تحصیل می باشد.

7- دانشجویان ترم اول و میهمان مشمول دریافت این تسهیلات نمی باشند.

 

اداره صندوق رفاه دانشجویی واحد تهران غرب