میان مدت (ازدواج - ضروری)

 

قرض الحسنه ازدواج:

  • وام ازدواج به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمان دانشجویی متاهل شده باشند.
  • مبلغ وام حداکثر 15/000/000ریال می باشد.
  • حداکثر زمان بازپرداخت 20 ماهه، یکبار در طول تحصیل جهت ازدواج اول می باشد.
  • در صورتیکه زوجین هر دو دانشجوی واحد باشند هر دو نفر می توانند وام ازدواج با ضامن جداگانه دریافت کنند.
  • حداکثر یکسال از تاریخ عقد فرصت دریافت وام دارند.
  • مدت بازپرداخت اقساط با توجه به مدت زمان باقیمانده تحصیل تعیین می گردد.

توجه: چنانچه دانشجویی از بابت شهریه بدهی داشته باشد، مبلغ بدهی از کل مبلغ وام کسر و باقیمانده مبلغ وام ازدواج به حساب نامبرده بصورت نقد واریز خواهد گردید.

 

قرض الحسنه ضروری:

وام ضروری صرفا جهت عمل جراحی، بستری در بیمارستان، هزینه داروی بیماریهای خاص و زایمان می باشد.

حداکثر مبلغ وام ضروری 12/000/000 ریال می باشد.

حداکثر زمان بازپرداخت 20 ماهه، یکبار در طول تحصیل می باشد.

مدت بازپرداخت اقساط با توجه به مدت زمان باقیمانده تحصیل تعیین می گردد.

توجه: چنانچه دانشجویی از بابت شهریه بدهی داشته باشد، مبلغ بدهی از کل مبلغ وام کسر و باقیمانده مبلغ وام ضروری به حساب نامبرده بصورت نقد واریز خواهد گردید.

 

شرایط و مدارک لازم برای وام های میان مدت (ازدواج و ضروری)

الف ) شرایط :

1-رعایت شئونات دانشجویی ،مقررات انضباطی و نداشتن بدهی معوق به صندوق رفاه دانشجویی

2-عدم تعلق وام های مذکور به دانشجویان ترمهای اول ، آخر ، مرخصی ، میهمان و بیش از دو ترم مشروطی( تا دو ترم معدل بالای 12 )

3-متقاضیان در طول تحصیل تنها  یکبار می توانند از وامهای مذکور استفاده نمایند

4-افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک ملی

 

ب ) مدارک :

1-تکمیل کامل فرم درخواست وام و مهر و امضای آن توسط اموردانشجویی و آموزش دانشکده

2-تصاویر  شناسنامه،  کارت  ملی  دانشجو  و  ضامن  به  همراه  آخرین  فیش  حقوقی  ضامن(حضور  ضامن در  اصندوق رفاه واحد الزامیست )

3-ارائه  گواهی  کسر  از  حقوق  از  محل  کار  ضامن  ،  طبق  نمونه( ضامن میبایست بازنشسته ، مستمری بگیر و یا کارمند با حداقل سه سال سابقه کار باشد )

4-ارائه یک برگ چک بانکی عضو شتاب به میزان 120%  مبلغ وام اعطایی در وجه صندوق رفاه دانشجویی واحد تهران غرب بدون تاریخ و حواله کرد میبایست خط  خورده  شود.  ( چک  باید  مربوط  به  ضامن  بوده  و  دانشجو  نیز  میبایست  علاوه  بر  نوشتن "پرداخت مبلغ چک را تعهد مینمایم"در پشت چک ، دو بارآن را امضاء نماید و اگر چک مربوط به خود دانشجو می باشد ضامن می بایست این جمله را نوشته و دو بار امضاء نماید)

5-کارنامه کل دانشجو

6-تصاویر صفحات اول و دوم سند ازدواج و صفحه دوم شناسنامه زوجین برابر با اصل شده توسط دانشکده برای وام ازدواج

 (تاریخ عقد می بایست در زمان تحصیل و مهلت زمان دریافت وام ازدواج تا یکسال پس از وقوع عقد می باشد )

7-ارائه مدارک ضروری از قبیل مدارک بیمارستانی و اسناد حوادث غیر مترقبه( سیل ، زلزله و .... ) برای وام ضروری

9-اخذ  تائیدیه  افتتاح حساب ، از بانک ملی مربوطه 

11-صورت حساب گردش سه ماهه آخر حساب صاحب چک و یا تاییدیه نداشتن چک برگشتی و فعال بودن حساب از بانک .

 ج ) نحوه بازپرداخت اقساط وام های مذکور:

1-باز پرداخت وام های مزبور از زمان دریافت و در طول تحصیل با کارمزد 2/5 %خواهد بود.

2-جهت دریافت دفترچه اقساط و واریز، میبایست به صندوق رفاه دانشجویی مراجعه نمایید.

3-در صورت عدم پرداخت  3قسط متوالی در سررسیدهای مقرر ، چک ضمانت ، به بانک ارسال و یا از حقوق ضامن کسر خواهد گردید.

4-مانده وام های میان مدت می بایست قبل از دفاع و فارغ التحصیلی تسویه گردد.

5 در صورتیکه دانشجو به هر علتی از دانشگاه اخراج و یا ترک تحصیل نماید می بایست اصل و کارمزد وام را یکجا پرداخت نماید.

 

جدول میزان مبالغ وام های ازدواج و ضروری و تضمین لازم

 

 

انواع وام

مبلغ وام (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

مدت بازپرداخت با توجه به مدت زمان باقیمانده

 

ازدواج

15/000/000

18/000/000

حداکثر 20 ماهه

 

ضروری

12/000/000

15/000/000

حداکثر 20 ماهه

زمان درخواست وام های مذکور در کلیه ایام سال تحصیلی به غیر از ایام ثبت نام می باشد.