شماره حساب صندوق رفاه جهت پرداخت بدهی

 

به اطلاع دانشجویان محترمی که به صندوق رفاه داشجویی بدهکار می باشند می رساند،جهت جلوگیری از مسدود شدن فایل ثبت نام، هرچه سریعتر نسبت به باز پرداخت بدهی اقدام فرمایند. ضمنا دانشجویان محترمی که از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی استفاده نموده اند جهت بازپرداخت بدهی وام کوتاه مدت دریافتی(تقسیط)، می توانند از طریق مراجعه مستقیم به صندوق رفاه مستقر در دانشکده فنی و مهندسی(در ایام ثبت نام) و پرداخت بدهی توسط دستگاه کارت خوان و یا مراجعه حضوری به بانک ملت و پرداخت بدهی بصورت واریز نقدی به حساب زیر، تسویه حساب نمایند.:

شماره حساب صندوق رفاه دانشجویی جهت واریز اقساط:

حساب جام شماره 14248601/45 بانک ملت نزد شعبه فلکه پونک (بوستان) کد 67488 بنام صندوق رفاه دانشجوئی واحد تهران غرب (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت )

توجه :

جهت واریز وجه داشتن شناسه پرداخت الزامی است.(جهت دریافت شناسه پرداخت به پروفایل آموزشی خود در سایت واحد مراجعه نماید)