محل استقرار صندوق رفاه در زمان ثبت نام ها

 

دانشجویان محترمی که در زمان ثبت نام ها قصد مراجعه به صندوق رفاه را دارند،از زمان شروع ثبت نام تا پایان حذف و اضافه همان ترم، به دانشکده فنی و مهندسی واقع در:

بزرگراه اشرفی اصفهانی - نرسیده به پل همت- خیابان شهید آذری- جنب شهرک هما- دانشکده فنی و مهندسی مراجعه فرمایند.