بلند مدت از محل بودجه واحد

شرایط و مدارک لازم برای وام های بلندمدت

الف) شرایط :

1- رعایت شئونات دانشجویی و مقررات انضباطی

2-داشتن مجوز اعطای وام بلند مدت شهریه

3- نداشتن بدهی معوق به صندوق رفاه دانشجویی

4- نداشتن بیش از دو ترم مشروطی (تا دو ترم مشروطی می بایست معدل کل بالاتر از12باشد)

5- متقاضیان تنها سالی یک بار می توانند از وام های بلندمدت و میان مدت استفاده نمایند.

6- دانشجویان در یک ترم فقط یکی از وام های تامین شهریه را می توانند استفاده کنند.

ب) مدارک :

1-تکمیل کامل فرم درخواست وام

2-تصاویر شناسنامه ، کارت ملی دانشجو و ضامن به همراه آخرین فیش حقوقی ضامن (مجددا در زمان فارغ التحصیلی نیز دریافت می گردد). حضور ضامن در صندوق رفاه دانشجویی الزامیست.

3-ارائه گواهی کسر از حقوق از محل کار ضامن ، طبق نمونه( ضامن میبایست بازنشسته ، مستمری بگیر و یا کارمند با حداقل سه سال سابقه کار باشد )

4-ارائه یک برگ چک بانکی عضو شتاب به میزان  120 % مبلغ وام اعطایی در وجه صندوق رفاه دانشجویی واحد تهران غرب بدون تاریخ و  حواله کرد  میبایست خط  خورده  شود.(چک  باید  مربوط  به  ضامن  بوده  و  دانشجو  نیز  میبایست  علاوه  بر  نوشتن"پرداخت مبلغ چک را تعهد مینمایم"در پشت چک ،دوبارآنرا امضاء نماید و  اگرچک مربوط  به خود دانشجو می باشد ضامن می بایست این جمله را نوشته  ودوبار امضاء نماید)

5-چک و مدارک ضمانت تا پایان تحصیل مسترد  نخواهد شد و نزد صندوق باقی می ماند .

6-کارنامه کل دانشجو

ج ) نحوه بازپرداخت اقساط وام بلندمدت :

1- باز پرداخت وام مزبور یک ماه بعد از فارغ التحصیلی(دکتری و ارشد تاریخ دفاع و کارشناسی تاریخ آخرین امتحان) می باشد.

2-جهت دریافت دفترچه اقساط وام های بلندمدت دانشجویان می بایست حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی به صندوق رفاه دانشجویی مراجعه که درغیر این صورت باید کل بدهی یکجا پرداخت گردد.

3- در صورتیکه دانشجو به هر علتی از دانشگاه اخراج و  یا ترک تحصیل نماید می بایست اصل و کارمزد وام را یکجا پرداخت نماید.

4- کارمزد وام 2/5 درصد می باشد.

توجه : دانشجویان غیر بومی که فاقد ضامن بومی می باشند می توانند به نزدیکترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی به محل سکونت ضامن مراجعه و با رعایت کلیه موارد فوق پس از تایید امضای ضامن توسط صندوق رفاه آن واحد، کلیه مدارک را به صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه محل تحصیل خود تحویل نمایند.