مدیر امور عمرانی، املاک و مستغلات

 

نام و نام خانوادگی : محمدحسن معرف زاده

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : شهرسازی

شماره تماس :                             داخلی :