مسئول تدارکات

تعداد بازدید:۸۸۰

نام و نام خانوادگی : مصطفی نظری

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات