رئیس اداره امور مالی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۷۹۱

 

نام و نام خانوادگی : سعید خیرالهی

مرتبه علمی : لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری