حوزه مالی

عملکرد:

1 -  همکاری لازم با بازرسان سازمان تامین اجتماعی جهت بازرسی اسناد سال 95

2 -  پرداخت کلیه معوقات مربوط به اعضاء هیات علمی و اساتید مدعو بابت حق التدریس و پایان نامه ها

3 - پیگیری امور مربوط به کارآموزی ، پروژه و طرح نهایی

4 - پرداخت متقاضیان وام های دانشگاه به کارکنان و اعضاء هیات علمی

5 - همکاری لازم و گسترده با حوزه محترم آموزشی بابت انجام امور مربوط به ثبت نام

6 - پرداخت به موقع حقوق و مزایا ، بیمه و مالیات

7 - پیگیری و ثبت کلیه تخفیفات مربوط به دانشجویان   

8 - پرداخت به موقع طلب دانشجویان

9 -  صفر نمودن جرایم بیمه ای

7 - پرداخت صورت وضعیت های ارسالی از نظام مهندسی و دپارتمان ها و کنسلی های مربوط به دوره ها

8 - اعلام شهریه به سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امورایثارگران

9 اعلام دانشجویان میهمان به سایر واحد ها جهت واریز شهریه ثابت و میهمانی

10-عقد تفاهم نامه با بانک ملت در خصوص ارائه تسهیلات به کارکنان واعضای محترم هیات علمی

11-پیگیری ونصب دستگاه  کش لس بانک ملی جهت رفاه حال دانشجویان در دانشکده ها

12پیگیری جهت نصب و راه اندازی دستگاه های خودپرداز در دانشکده ها

13-عقد تفاهم نامه با موسسات و شرکت های رفاهی جهت رفاه حال کارکنان 

14-راه اندازی دستگاه های خودپرداز بانکی در دانشکده های واحد