کارشناسان مالی

تعداد بازدید:۴۷۰

.

شرح وظایف

محل استقرار

شماره عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

رسیدگی به کلیه اسناد مالی صادر شده ، رسیدگی  تراز ماهیانه و سالانه (صورتهای مالی ) ، مطابقت اسناد با یخشنامه های صادره و کنترل روزانه  کدهای مالی (با هدف جلوگیری از مغلوب شدن کدها) ،

تحریر دفاتر قانونی - 

- انجام کلیه امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وترا

ساختمان مرکزی

114 حسابدار

 ( رسیدگی به اسناد وصورتهای  مالی-مسئول)

سیامک گلجو

داخلی- 279و262

1

 

کنترل و صدور اسناد مربوط به تنخواه کارپردازی (ساختمان مرکزی ،امورفرهنگی،روابط عمومی،دانشکده فنی ،ساختمان تحصیلات تکمیلی و مجتمع پیامبر اعظم، صدور اسناد مربوطه به روابط عمومی و فرهنگی) انجام امور مربوط به تربیت بدنی ، رفع مغایرت بودجه فرهنگی و ورزشی ، صدور اسناد مزایده و مناقصه و اسناد دارای حواله انبارو ریالی (اقلام تحویل داده شده)، انجام امور مربوط به کلیه قراردادها و پیگیری مفاصا حساب ها و اخذ تاییدیه(آسانسور، اتوماسیون اداری و تغذیه،،تهیه غذا ،  اینترنت و نیروهای تاسیساتی - انجام کلیه امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی

 

123 حسابدار

(دریافت و پرداخت و درآمد شهریه

مهری میرزایی

داخلی- 259

2

انجام کلیه امور مربوط به اموال (طبقه بندی و اخذ رسید از تحویل گیرندگان وارائه لیست)، صدور حواله های ریالی و رفع مغایرت بین اموال ، انبار و اکانت،محاسبه و صدور اسناد مربوط به استهلاک اموال، بیمه اموال و ساختمانها ،نظارت بر اموال اسقاطی و صدور اسناد مربوطه  مطابق با بخشنامه بستن حساب ها ، انجام امور مربوط به اطفائ حریق، صدور برگه خروج اموال ، انجام امور مربوط به معاملات فصلی - انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی

120(124)  حسابدار

(مسئول اموال و انبار )

سید عباس امانپور

داخلی- 261

3

اختصاص چک به همکاران و صدور کلیه چک های اسناد صادره ، صدور اسناد پیش پرداخت و علی الحساب  مربوط به حوزه کارپردازی و چک های فوری،صدور اسناد مربوط به  وسائط نقلیه (بیمه وتعدیل پیش پرداخت ها)، انجام امور مربوط به پیمانکاران و معاونت عمران ،پیگیری و کنترل تاریخ مهلت ضمانت نامه های بانکی ، صدور اسناد مربوط به کمیسیون معاملات ،  -

  انجام  کلیه  امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی

123 حسابدار

(دریافت و پرداخت و درآمد شهریه)

جواد حسنی

داخلی- 260

4

محاسبات مربوط به حقوق و مزایای ماهانه کارکنان و اعضای محترم هیات علمی ،نیروهای خدماتی ، ،کارکنان قراردادی ،غریق نجات، پرسنل راننده و تنظیم نامه مفاصاحساب مربوطه ، طرح تعاون و صدور اسناد مربوطه، ارسال و صدور سند بیمه ومالیات،3% ماهانه و سایر اسناد مرتبط، دریافت لیست وام گیرندگان بانک ملی ، اعمال در سیستم و رفع مغایرت ، تنظیم فرم صندوق پس انداز،بررسی و صدور اسناد فیمابین حقوق و رفع مغایرت،کنترل کلیه کدهای مربوط به کارکنان (1121 2122 )و اعمال آن در حقوق و رفع بدهکاران وبستانکاران سنواتی ،صدور اسناد مربوط به وامهای درخواستی ، بیمه وام ها و شناسایی کارمزد و حصه جاری  -  انجام کلیه امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی

118- حسابدار (حقوق و دستمزد مسئول)

طاهره صفوی پور

داخلی- 268

5

صدور اسناد حسابداری شهریه، اسناد بیمه و خدمات دانشجویی، انجام امور مربوط به شهریه صندوق رفا دانشجویی ،صدور اسناد مربوط به استرداد طلب ، استخراج صورت مغایرت بانکی حسابهای 6005،6009،1078  ، شناسایی درآمدهای واحد (دپارتمان ها، نظام مهندسی ، قراردادهای اجاره ،مرکز رشد و....)  پاسخگویی به دانشجویان  خروج از کشور وسایر امور ضروری  در صورت مراجعه به ساختمان مرکزی ، صدور اسناد مربوط به برداشت از 6005 و رفع مغایرت ،شناسایی و صدور اسناد مربوط به سودهای بانکی  و نظارت بر عملکرد کارشناسان مالی مستقر در مجتمع و دانشکده فنی، انجام امور مربوط به شهریه اعضای هیات علمی بورسیه و کارکنان دانشجو --  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز.

ساختمان مرکزی

121 حسابدار

(مسئول دریافت و پرداخت و درآمد شهریه)

مرجان محمدی

داخلی- 268

6

انجام امور مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران ، دانشجویان تحت پوشش بهزیستی ، کمیته امداد امام (ره) و صدور اسناد حسابداری مربوطه و پاسخگویی به دانشجویان دانشکده های مدیریت ، علوم انسانی و هنر ومعماری --  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

مجتمع پیامبر اعظم(ص)

199-کارشناس امور مالی (دانشکده علوم انسانی)

بهزاد نیک پور

داخلی- 112

7

8

پاسخگویی به دانشجویان دانشکده های مدیریت ، علوم انسانی و هنر ومعماری و.. --  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

مجتمع پیامبر اعظم(ص)

216 کارشناس امور مالی (دانشکده هنر ومعماری)

فرید فرح بخش

داخلی- 213

9

انجام امور مربوط به تخفیفات دانشجویی شامل تخفیفات ممتازی ، تخفیفات ارسالی از امور دانشجویی (کمیته تخفیفات) و تخفیفات قهرمانی  ، صدور اسناد حسابداری مرتبط با کار دانشجویی و پاسخگویی به دانشجویان دانشکده های مدیریت ، علوم انسانی و هنر ومعماری و.. --  انجام کلیه امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

دانشکده فنی و مهندسی

173 کارشناس امور مالی (دانشکده فنی و مهندسی)

عاطفه احمدی

داخلی- 106

10

اختصاص چک به همکاران و صدور کلیه چک های اسناد صادره ، صدور اسناد پیش پرداخت و علی الحساب  مربوط به حوزه کارپردازی و چک های فوری،صدور اسناد مربوط به  وسائط نقلیه (بیمه وتعدیل پیش پرداخت ها)، انجام امور مربوط به پیمانکاران و معاونت عمران ،پیگیری و کنترل تاریخ مهلت ضمانت نامه های بانکی ، صدور اسناد مربوط به کمیسیون معاملات ،  انجام امور مربوط به کلیه قراردادها و پیگیری مفاصا حساب ها و اخذ تاییدیه(آسانسور، اتوماسیون اداری و تغذیه،،تهیه غذا ،  اینترنت و نیروهای تاسیساتی -  انجام  کلیه  امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی

116 حسابدار- (رسیدگی به اسناد و صورتهای مالی)

جایگزین آقای گلجو

(در حال حاضر آقای گلجو با حفظ سمت )

داخلی- 262

11

انجام کلیه امور مربوط به حوزه های معاونت محترم پژوهشی و آموزشی( حق التدریس ، معرفی به استاد ،پروژه وکاروزی ، حق الزحمه پایان نامه ، مشاور و داوری، طرح های پژوهشی ، سخنرانی ها، با استفاده از نرم افزار الماس و ارسال پیام به اساتید ، تنخواه ،علی الحساب و پیش پرداخت های پژوهشی و آموزشی و پیگیری تسویه ، بررسی و رفع مغایرت کدهای مربوط به اساتید مدعو و رفع مغایرت کد بودجه پژوهشی ،انجام امور مربوط به معاملات فصلی،محاسبات مربوط به حق الزحمه مراقبین مدعو-  انجام  کلیه  امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وترا

ساختمان مرکزی

115 حسابدار

(رسیدگی به اسناد و صورتهای مالی پژوهش)

سمانه عسگری

داخلی- 278

12

مرتب سازی و ساماندهی کلیه اسناد امور مالی، انجام کلیه امور محوله بانکی ، اخذ تاییدیه مانده حسابها ، انجام امور مربوط به صندوق اوراق بهادار، کنترل چکهای وصولی از پیمانکاران و دانشجویان جهت واگذاری به بانک و ارائه گزارش ، اخذ و توزیع نامه های اداری (کارتابل)  -  انجام  کلیه  امور مربوط به بستن حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی

126 بایگان (اسناد مالی و صندوق اوراق بهادار)

اروجعلی کوهی قره لر

داخلی- 278

13

گروه رسیدگی اسناد و صورت های مالی

سازمان مرکزی

117- حسابدار

( رسیدگی به اسناد وصورتهای  مالی )

امید کوهساری-مامور به..

14

 

 

گروه حقوق ودستمزد و هزینه های مالی

سازمان مرکزی

119- حسابدار

(حقوق ودستمزد وهزینه هزینه های مالی)

هنگامه کبیری مامور به..

15

 

 

گروه دریافت و پرداخت ودرآمد شهریه

سازمان مرکزی

122- حسابدار

(دریافت و پرداخت ودرآمد شهریه)

فرهاد طالبی مامور به..

16

 

 

گروه حقوق ودستمزد و هزینه های مالی-در حال حاضر تا تایید حکم به عباس امانپور اختصاص داده شده است.

سازمان مرکزی

120- حسابدار

(حقوق ودستمزد وهزینه هزینه های مالی)

بدون نفر

17