اخبار

ثبت نام کارگاه مجازی  آشنایی با راه های تعامل کارآمد بین همسران (مختص کارکنان و اعضای هیات علمی) و کارگاه مجازی تدریس اثر بخشی در کلاس مجازی(مختص هیات علمی)

ثبت نام کارگاه مجازی

ادامه مطلب

دکتر حیدری عضو هیأت علمی دانشگاه واحد تهران غرب بعنوان«سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری» منصوب شد

به گزارش روابط عمومی واحد طی حکمی از سوی خانم دکتر داداندیش دکتر حیدری عضو هیأت علمی و معاون اداری و مالی با حفظ سمت به عنوان «سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری» واحد تهران غرب منصوب شد.

ادامه مطلب