بیمه ملت

تفاهم نامه ارائه  خدمات بیمه ای - شرکت بیمه ملت

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۱ کد : ۶۰۵۸ اخبار تصویری اخبار
تعداد بازدید:۴۰
تفاهم نامه ارائه  خدمات بیمه ای - شرکت بیمه ملت

احتراما" به پیوست بخشنامه تفاهم نامه ارائه  خدمات بیمه ای - شرکت بیمه ملت جهت استحضار به حضور ارسال می گردد. متقاضیان  درخواستهای خود را از طریق مسئولین حوزه ها ی  مربوطه به حضور معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع ارسال نمایند.

/.pdfتفاهم نامه ارائه خدمات بیمه