واکسیناسیون سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

واکسیناسیون سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۲ کد : ۶۰۵۹ اخبار تصویری اخبار
تعداد بازدید:۹۱
واکسیناسیون سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

همکاران محترم،اساتید و اعضای محترم هیات علمی.

به استحضار میرساند مرکز واکسیناسیون سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، از روز یکشنبه ۱۷ مرداد در محل نمایشگاه دائمی اقتصاد دانش بنیان (پارکینگ طبقاتی، طبقه هشتم) نسبت به واکسیناسیون  راه اندازی شده و اساتید و همکاران محترم،  می توانند طبق فرایند ذیلنسبت به نوبت گیری و واکسیناسیون اقدام نماید:

مراحل ثبت نام و نوبت گیری:

مراجعه به آدرس اینترنتی پایش سلامت دانشگاه به آدرس: https://azadhr.healthehr.ir و دریافت یکبار رمز جهت ورود به سامانه
ورود به قسمت کیف سلامت:
تکمیل فرم تعهدنامه و تایید پیامکی
تکمیل هر سه فرم خوداظهاری
ورود به بخش نوبت دهی و اخذ نوبت
 

واکسن های ارائه شده در روز دوشنبه مورخ ۱۸مردادماه ۱۴۰۰ سینوفارم/ آسترازنکا/ کوو ایران برکت می باشد و همکاران می توانند هر یک از این سه واکسن را انتخاب نمایند.