اطلاعیه ها - آرشیو

مراحل ثبت نام وام بلندمدت وزارت علوم از طریق سامانه صندوق رفاه وزارت علوم:
قابل توجه متقاضیان وام بلند مدت وزارت علوم

مراحل ثبت نام وام بلندمدت وزارت علوم از طریق سامانه صندوق رفاه وزارت علوم:

به اطلاع دانشجویان محترم متقاضی تسهیلات بلندمدت وزارت علوم با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل می رساند، حداکثر تا تاریخ ۲۰/۹/۹۸ طبق مراحل زیر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند:

ادامه مطلب