اخبار تصویری

دکتر حیدری عضو هیأت علمی دانشگاه واحد تهران غرب بعنوان«سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری» منصوب شد

به گزارش روابط عمومی واحد طی حکمی از سوی خانم دکتر داداندیش دکتر حیدری عضو هیأت علمی و معاون اداری و مالی با حفظ سمت به عنوان «سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری» واحد تهران غرب منصوب شد.

ادامه مطلب