معاون توسعه مدیریت و منابع

تعداد بازدید:۷۰۳۷

 

نام و نام خانوادگی: مهدی حیدری

مرتبه علمی: دانشیار پایه 20

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فرانسه

دانلود رزومه