مدیر امور اداری و منابع انسانی

تعداد بازدید:۴۶۳۶

 

نام و نام خانوادگی : صدیقه میناوند چال

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت اجتماعی

شماره تماس :                       داخلی : 263

 

عملکرد

 

 

  1. صدور احکام کارگزینی افزایش حقوق سال 99
  2. اطلاع رسانی در خصوص بیمه تکمیلی حافظ و جمع آوری اسامی متقاضیان و ارسال به استان تهران
  3. مکاتبه و اخذ اعلام نظر معاونین و روسای محترم دانشکده ها در خصوص عملکرد مامورینی که بیش از 2 سال از ماموریت آنان سپری شده است.
  4. تشکیل جلسه کمیته جذب در خصوص تعیین تکلیف مامورینی که بیش از 2 سال از ماموریت آنان سپری شده است. 
  5. اخذ موافقت با انتقال 11 نفر از کارکنان مامور خارج از استان و 4 نفر از کارکنان داخل استان

6- مکاتبه با معاونین و روسای محترم دانشکده ها در خصوص اعلام نظر از عملکرد کارکنان قرارداد کار معین جهت تمدید قرارداد سال 99

7-اخذ موافقت با تمدید قرارداد26نفر از کارکنان قرارداد کار معین واحد از استان تهران و صدور احکام کارگزینی کارکنان

8-ارسال مدارک استخدامی 16 نفر از کارکنان قرارداد کارمعین که بیش از 5 سال از خدمت آنان گذشته بود به استان تهران جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارمعین به رسمی آزمایشی

9- تکمیل مدارک گزینشی 4 نفر از کارکنان قرارداد کارمعین ایثارگر و ارسال به استان تهران 

10-تهیه و تنظیم بخشنامه داخلی ایجاد میز کار الکترونیک با همکاری رئیس محترم روابط عمومی و ابلاغ به معاونین و روسای محترم دانشکده ها

      11-ارسال تخفیف شهریه کارکنان دانشجو به واحدهای محل تحصیل

       12- اعلام مانده مرخصی کارکنان  به حوزه ها از ابتدای استخدام تا پایان سال 98 جهت تحویل به کارکنان حوزه ذی ربط

      13- جذب و بکارگیری تعداد8 نفر از کارکنان سایر واحدها به این واحد و 2 نفر کارمند قرارداد کارمعین جهت حراست  و معرفی به حوزه های مربوطه

     14-  ارسال لیست هزینه های پزشکی همکاران و اعضای محترم هیات علمی به استان تهران  

      15- پیگیری تمدید قرارداد شرکت دنیای پزردازش جهت سیستم حضور و غیاب

      16-تکمیل فایل اکسل مربوط به کارکنان و بخش رفاهی جهت پیش بینی بودجه سال 1400-1399

      17- ثبت تعداد 16585 فقره نامه در سیستم اتوماسیون اداری از ابتدایتیرماه تاکنون که از این تعداد نامه های داخلی ثبت شده 8609 فقره و نامه های صادره 4269فقره که از این میزان 1194فقره به صورت

الکترونیکی ارسال گردیده است . تعداد نامه های وارده 3707 فقره بوده است.