کوتاه مدت (تقسیط)

تعداد بازدید:۴۷۳۵

شرایط و مدارک دریافت وام کوتاه مدت

   صندوق رفاه دانشجویی این واحد جدا از امور مالی واحد بوده و جهت مساعدت به دانشجویانی که در پرداخت کل شهریه خود بصورت یکجا، دچار مشکل می باشند، می تواند حداکثر تا50 درصد مبلغ شهریه(تا سقف تعیین شده واحد) را بصورت وام کوتاه مدت به حساب پورتال شهریه واریز نماید و دانشجو می بایست الباقی بدهیِ شهریه خود را از طریق سایت واحد بصورت الکترونیکی به امور مالی پرداخت نماید. چنانچه در مراحل انتخاب واحد، حذف و اضافه و یا استفاده از تخفیف شهریه، در میزان مبلغ شهریه شما تغییری حاصل شود ، این تغییر در میزان بدهی شما به صندوق رفاه دانشجوئی تأثیری نخواهد داشت و شما ما به التفاوت آن را می بایست با امور مالی تسویه نمائید و عین مبلغ وام تقسیط شده توسط صندوق رفاه(در اول ترم) را بدون کم و یا اضافه نمودن آن به حساب جام شماره 1424860145 بانک ملت نزد شعبه پونک(بوستان) کد 67488 بنام صندوق رفاه دانشجوئی واحد تهران غرب (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) واریز و فیش واریز نقدی را نزد خود نگهداری نمایید. در غیر اینصورت علاوه بر جریمه تأخیر ، فایل دانشجویان بدهکار جهت ثبت نام ترم بعد بسته خواهد شد.

دانشجویان فاقد شرایط دریافت وام:

 1. دانشجویان مشروط بیش از دو ترم
 2. دانشجویان ترم اول و آخر
 3. دانشجویان میهمان
 4. دانشجویانی که سابقه کمیته انضباطی دارند.
 5. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که فقط "تمدید پایان نامه" دارند.
 6. دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و جانبازان(که شهریه آنها را بنیاد پرداخت می نماید).

مدارک لازم:

 1. تکمیل فرم درخواست وام کوتاه مدت(تقسیط).
 2. ارائه یک فقره سفته بشرح ذیل:

 

مبالغ خرید سفته بابت ضمانت وام کوتاه مدت(تقسیط)

مقطع

مبلغ خرید سفته

کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)

20/000/000

ریال

کارشناسی ارشد

50/000/000

ریال

دکتری

100/000/000

ریال

 

 • وام کوتاه مدت(تقسیط) نیاز به ضامن نداشته و در طول تحصیل، فقط یکبار بابت ضمانت وام، از دانشجو سفته اخذ می گردد و سفته دریافتی جهت استفاده در ترم های بعدی تا پایان تحصیل دانشجو، نزد صندوق رفاه باقی مانده و برای ترم های بعدی، نیازی به خرید و ارائه سفته مجدد نمی باشد.

 

زمان مراجعه و نحوه دریافت وام:

 1. محدوده زمانی مراجعه جهت دریافت وام کوتاه مدت(تقسیط)، از زمان شروع ثبت نام های ترم جدید تا پایان حذف و اضافه همان ترم می باشد.
 2. پرداخت وام به دانشجو، بصورت نقدی نبوده و به حساب پورتال شهریه دانشجو واریز می گردد.

زمان و نحوه بازپرداخت بدهی:

 1. وام کوتاه مدت فاقد کارمزد بوده و زمان بازپرداخت آن، قبل از شروع امتحانات همان ترم است یعنی؛ برای نیمسال اول سال تحصیلی، پنجم دی ماه و برای نیمسال دوم، پنجم خرداد ماه هر سال می باشد و دانشجو می تواند کل مبلغ وام دریافتی را بصورت یکجا و یا  اقساط ماهیانه(به دلخواه خود) به حساب فوق الذکر پرداخت نماید.
 2. چنانچه واریز مبلغ بدهی تا زمان سررسید وام و بدون تأخیر باشد، نیازی به ارائه فیش واریز نقدی به صندوق رفاه نیست و واحد از طریق "شناسه پرداخت" دانشجو که در صورتحساب بانکی منعکس می گردد نسبت به ثبت واریزی اقدام می نماید ولی در صورت تأخیر در پرداخت، به جهت مسدود نشدن فایل ثبت نام می بایست فیش واریزی به صندوق رفاه دانشگاه ارائه تا ثبت گردد.
 3. جهت واریز وجه، داشتن "شناسه پرداخت" الزامیست. جهت دریافت شناسه واریز، به پروفایل آموزشی خود در سایت واحد مراجعه نمایید.
 4. روش های بازپرداخت بدهی:

الف) مراجعه به شعبات بانک ملت(کلیه شعب) و پرداخت بصورت واریز نقدی.

ب) پرداخت از طریق دستگاه های ATM بانک ملت(بشرطی که کارت عابربانک ملت باشد).

ج) پرداخت از طریق تلفن همراه(فقط نرم افزار همراه بانک ملت).

د) مراجعه حضوری به صندوق رفاه و پرداخت از طریق دستگاه کارت خوان(پوز).    

 

فرم وام کوتاه مدت (تقسیط)