میان مدت (ازدواج - ضروری)

تعداد بازدید:۲۶۴۰

 

شرایط و مدارک لازم برای وام های میان مدت (ازدواج و ضروری)

قرض الحسنه ازدواج:

  • وام ازدواج به دانشجویانی تعلق می گیرد که در زمان دانشجویی متاهل شده باشند.
  • مبلغ وام حداکثر 15/000/000 ریال می باشد.
  • حداکثر زمان بازپرداخت 20 ماهه، یکبار در طول تحصیل جهت ازدواج اول می باشد.
  • در صورتیکه زوجین هر دو دانشجوی واحد باشند هر دو نفر می توانند وام ازدواج با ضامن جداگانه دریافت کنند.
  • حداکثر یکسال از تاریخ عقد فرصت دریافت وام دارند.
  • مدت بازپرداخت اقساط با توجه به مدت زمان باقیمانده تحصیل تعیین می گردد.

 

توجه: چنانچه دانشجویی از بابت شهریه بدهی داشته باشد، مبلغ بدهی از کل مبلغ وام کسر و باقیمانده مبلغ وام ازدواج به حساب نامبرده بصورت نقد واریز خواهد گردید.

قرض الحسنه ضروری:

وام ضروری صرفا جهت عمل جراحی، بستری در بیمارستان، هزینه داروی بیماریهای خاص و زایمان می باشد.

حداکثر مبلغ وام ضروری 12/000/000 ریال می باشد.

حداکثر زمان بازپرداخت 20 ماهه، یکبار در طول تحصیل می باشد.

مدت بازپرداخت اقساط با توجه به مدت زمان باقیمانده تحصیل تعیین می گردد.

توجه: چنانچه دانشجویی از بابت شهریه بدهی داشته باشد، مبلغ بدهی از کل مبلغ وام کسر و باقیمانده مبلغ وام ضروری به حساب نامبرده بصورت نقد واریز خواهد گردید.

الف ) شرایط :

1-رعایت شئونات دانشجویی ،مقررات انضباطی و نداشتن بدهی معوق به صندوق رفاه دانشجویی

2-عدم تعلق وام های مذکور به دانشجویان ترمهای اول ، آخر ، مرخصی ، میهمان و بیش از یک ترم مشروطی(معدل بالای 12)

3-متقاضیان در طول تحصیل تنها  یکبار میتوانند از وامهای مذکور استفاده نمایند

4-افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک ملی

ب ) مدارک :

1-تکمیل کامل فرم درخواست وام و مهر و امضای آن توسط اموردانشجویی وآموزش دانشکده

2-تصاویر  شناسنامه  و  کارت  ملی  دانشجو  و  ضامن  به  همراه  آخرین  فیش  حقوقی  ضامن که به تأیید امور مالی محل کار ضامن رسیده باشد(حضور  ضامن در صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه الزامیست).

3-ارائه گواهی کسر ازحقوق از محل کار ضامن، طبق نمونه( ضامن میبایست بازنشسته ، مستمری بگیر و یا کارمند با حداقل سه سال سابقه کار باشد).

4-ارائه یک برگ چک بانکی صیادی به میزان 120%  مبلغ وام اعطایی در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب بدون تاریخ و  حواله کرد  میبایست  خط  خورده  شود.(چک باید مربوط به ضامن بوده و دانشجو نیز میبایست علاوه بر نوشتن "پرداخت مبلغ چک را تعهد مینمایم" در پشت چک، دوبارآن را امضاء نماید و اگر چک مربوط به خود دانشجو باشد، ضامن میبایست این جمله را نوشته و دوبار امضاء نماید).

5-کارنامه کل دانشجو

6-تصاویر صفحات اول و دوم سند ازدواج و صفحه دوم شناسنامه زوجین برابر با اصل شده توسط دانشگاه، برای وام ازدواج

 (تاریخ عقد می بایست در زمان تحصیل و مهلت زمان دریافت وام ازدواج تا یکسال پس از وقوع عقد میباشد).

7-ارائه مدارک ضروری از قبیل مدارک بیمارستانی و اسناد حوادث غیر مترقبه( سیل ، زلزله و .... ) برای وام ضروری

9-اخذ تائیدیه افتتاح حساب، از بانک ملی مربوطه 

11-صورت حساب گردش سه ماهه آخر حساب صاحب چک و یا تاییدیه نداشتن چک برگشتی و فعال بودن حساب از بانک .

ج ) نحوه باز پرداخت اقساط وام های مذکور:

1-باز پرداخت وام های مزبور از زمان دریافت و در طول تحصیل با کارمزد 2/5 %خواهد بود.

2-جهت دریافت دفترچه اقساط و واریز، میبایست به صندوق رفاه دانشجویی مراجعه نمایید.

3-در صورت عدم پرداخت 3 قسط متوالی در سررسیدهای مقرر، چک ضمانت ، به بانک ارسال و یا از حقوق ضامن کسر خواهد گردید.

4-مانده وام های میان مدت و بلند مدت می بایست قبل از دفاع و فارغ التحصیلی تسویه گردد.

5-- در صورتیکه دانشجو به هر علتی از دانشگاه اخراج و یا ترک تحصیل نماید می بایست اصل و کارمزد وام را یکجا پرداخت نماید.

 

جدول میزان مبالغ وام های ازدواج و ضروری و تضمین لازم

نوع وام

مبلغ وام (ریال)

مبلغ چک تضمین(ریال)

مدت بازپرداخت باتوجه به مدت زمان باقیمانده تحصیل

ازدواج

15/000/000

18/000/000

حداکثر 20 ماهه

ضروری

12/000/000

15/000/000

حداکثر 20 ماهه

 

زمان درخواست وام های مذکور در کلیه ایام سال تحصیلی به غیر از ایام ثبت نام می باشد