شماره حساب صندوق رفاه جهت پرداخت بدهی

تعداد بازدید:۴۸۶۱

 

شماره حساب صندوق رفاه جهت پرداخت بدهی

 دانشجویان محترمی که از وام های کوتاه مدت یا بلندمدت صندوق رفاه دانشجویی این واحد استفاده نموده اند، جهت جلوگیری از مسدود شدن فایل ثبت نام و... بدهی خود را حداکثر تا تاریخ سررسیدهای مقرّر به یکی از روش های زیر پرداخت و رسید پرداخت را نزد خود نگهداری نمایند.

  • روش های بازپرداخت اقساط بدهی:
  1. مراجعه حضوری به بانک ملّت(کلیّه شعب) و پرداخت بصورت فیش واریز نقدی.
  2. پرداخت از طریق دستگاه های ATM بانک ملّت(در صورتیکه که کارتِ عابربانک، ملّت باشد).
  3. پرداخت از طریق نرم افزار همراه بانک ملّت
  4. مراجعه حضوری به صندوق رفاه دانشجویی مستقرّ در دانشکده هنر و معماری مجتمع آموزشی پیامبر اعظم(ص) و پرداخت بدهی توسط دستگاه کارت خوان
  • شماره حساب صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب جهت واریز اقساط:

حساب جام شماره 1424860145 نزد بانک ملّت شعبه پونک(بوستان) کد شعبه 67488 بنام صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب(قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملّت)

  • توجه:
  1. جهت واریز وجه، داشتن شناسه پرداخت الزامی است(جهت دریافت شناسه واریز به پروفایل آموزشی خود در سایت واحد مراجعه فرمایید).
  2. بعد از پرداخت اقساط، نیازی به ارائه و تحویل فیش واریز نقدی به صندوق رفاه دانشجویی نمی باشد.