بلند مدت از محل بودجه واحد

تعداد بازدید:۳۶۱۳

شرایط و مدارک لازم برای وام های بلندمدت

الف) شرایط :

1- رعایت شئونات دانشجویی و مقررات انضباطی

2-داشتن مجوز اعطای وام بلند مدت شهریه

3- نداشتن بدهی معوق به صندوق رفاه دانشجویی

4- نداشتن بیش از یک ترم مشروطی، معدل کل بالاتر از 12 و رعایت اخذ حداقل تعداد واحدهای درسی در ترم

5- متقاضیان تنها سالی یک بار میتوانند از وام های بلندمدت و میان مدت استفاده نمایند.

6- دانشجویان در یک ترم فقط یکی از وام های تامین شهریه را می توانند استفاده کنند.

ب) مدارک :

1-تکمیل فرم درخواست وام

2-تصاویر شناسنامه ، کارت ملّی دانشجو و ضامن به همراه آخرین فیش حقوقی ضامن که به تأیید امور مالی محل کار ضامن رسیده باشد(مجددا در زمان فارغ التحصیلی نیز دریافت می گردد). حضور ضامن در صندوق رفاه دانشجویی محل تحصیل دانشجو الزامیست.

3-ارائه گواهی کسر از حقوق از محل کار ضامن به نام صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب( ضامن باید کارمند رسمی یا پیمانی با حداقل سه سال سابقه کار و یا می تواند بازنشسته ، مستمری بگیر باشد).

4-ارائه یک برگ چک بانکی صیادی به میزان  120 % مبلغ وام اعطایی در وجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، بدون تاریخ و حواله کرد میبایست خط خورده شود.(چک باید مربوط به ضامن  بوده و دانشجو میبایست علاوه بر درج "پرداخت مبلغ چک را تعهد مینمایم"در پشت چک، دوبار آنرا امضاء نماید و اگرچک مربوط به خود دانشجو باشد، ضامن می بایست این جمله را نوشته  ودوبار امضاء نماید).

5-چک و مدارک ضمانت تا پایان تحصیل و یا تسویه نهایی مبالغ وام های دریافتی، مسترد نخواهدشد و نزد صندوق رفاه دانشجویی باقی خواهد ماند.

6-کارنامه کل دانشجو و تصویر کارت دانشجویی

ج ) مبلغ و نحوه بازپرداخت اقساط وام بلندمدت :

1-مبلغ وام حداکثر 50 درصد مبلغ شهریه ترم جاری دانشجو می باشد.

2- شروع باز پرداخت اقساط وام مزبور، یک ماه پس از دریافت وام می باشد.

3- در صورتیکه دانشجو به هر علتی(اخراج، انصراف و یا ترک تحصیل) با دانشگاه قطع ارتباط نماید می بایست اصل و کارمزد وام را بصورت یکجا پرداخت کند.

4- کارمزد وام 2/5 درصد می باشد.

توجه : دانشجویان غیر بومی که فاقد ضامن بومی می باشند می توانند به نزدیکترین صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به محل سکونت ضامن، مراجعه و با رعایت کلیه موارد فوق پس از تأیید امضایِ ضامن، توسط صندوق رفاه آن واحد، کلیه مدارک رابه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه محل تحصیل خود تحویل نمایند.

بلند مدت از محل بودجه واحد 

.