رئیس اداره ارزیابی عملکرد و توانمندسازی

تعداد بازدید:۳۵۱۳

 

نام و نام خانوادگی : محمد مومنی

مرتبه علمی : کارشناسی ارشد 

عملکرد:
 

  1. تایید و ارسال شانزده مورد فرم دریافت مزایای آموزش ضمن خدمت کارکنان و هیات علمی به امور مالی
  2. تهیه و تنظیم اطلاعات و آرشیو عکس کارکنان جهت شرکت درکارگاهها بمنظور صدور گواهینامه
  3. برگزاری کارگاه "خلاقیت و نوآوری" در مرداد ماه 99 بصورت مجازی برای کارکنان واحد
  4. برگزاری کارگاه "کسب وکار آنلاین" در مرداد ماه 99 بصورت مجازی برای کارکنان واحد
  5. صدور گواهینامه  کارگاه "خلاقیت و نوآوری" وتحویل به همکاران شرکت کننده درکارگاه
  6. صدور گواهینامه  کارگاه "کسب وکار آنلاین" وتحویل به همکاران شرکت کننده درکارگاه
  7. هماهنگی وارسال مکاتبات جهت برگزاری کارگاه "ورزش وتندرستی "  برای کارکنان ودانشجویان به منطقه
  8. هماهنگی و ارسال مکاتبات جهت برگزاری کارگاههای " مدیریت خرید و انبارداری " ، " اصول و مبانی کارآفرینی "  " اصول برنامه ریزی آموزشی " ، " آشنایی با خدمات اداری در سازمان " برای کارکنان و اساتید واحد در شش ماه دوم سال 99