مسئول رسیدگی به اسناد و صورت های مالی

تعداد بازدید:۱۵۱۸

 

نام و نام خانوادگی : سیامک گلجو

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت صنعتی