مسئول تدارکات

تعداد بازدید:۱۶۸۱

نام و نام خانوادگی : مصطفی نظری

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : فناوری اطلاعات