مسئول امور انبارها

تعداد بازدید:۱۵۶۶

نام ونام خانوادگی : اکبر کریمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : حسابداری مالیاتی

عملکرد :

- درخواست خرید اقلام پرمصرف از قبیل لوازم التحریر،کاغذ و قند و چای در فواصل زمانی مختلف با توجه به حداقل شدن موجودی.

2-تحویل اقلام درخواستی کارکنان حوزه ستادی و دانشکده ها در سریع ترین زمان ممکن.

3-صدور قبض و حواله انبار خریدهای انجام شده توسط واحد تدارکات و اجناس تحویلی به دانشکده ها و حوزه ستادی.

4-انجام انبارگردانی با هماهنگی امورمالی با توجه به دستورالعمل سازمان مرکزی.