مسئول امور نقلیه

تعداد بازدید:۱۵۴۰

نام و نام خانوادگی : حسین فراهانی

 مدرک تحصیلی  : کاردانی

رشته تحصیلی : مدیریت خانواده

 

شرح وظایف:

  1. انجام امور حمل و نقل همکاران و وسایل دانشگاه
  2. سرویس دهی به حوزه ها مختلف واحد
  3. حمل غذای دانشگاه از واحد تهران جنوب و توزیع آن در سطح دانشکده ها
  4.  ارائه سرویس جهت شرکت در مسابقات ورزشی درون سازمانی
  5.  انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری کلیه خودروهای دانشگاه ( تعویض روغن، لنت ترمز...)