اداره تعمیرات و نگهداری

تعداد بازدید:۷۹۲

اداره تعمیرات و نگهداری

اداره تعمیر و نگهداری :

فعالیت های اداره ی  تعمیر و نگهداری در چهار دسته ی ذیل قرار می گیرد:

           1/ تعمیر ساختمان های واحد

           2/ نگهداری ساختمان های واحد

           3/ بهبود وضعیت ساختمان های واحد

          4/ بهبود کارایی پرسنل اداره ی تعمیر و نگهداری واحد

 

1)   تعمیر ساختمان های واحد :              

         1-1- رفع ایرادات و اشکالات اعلام شده مربوط به ساختمان از طرف دانشکده ها و مسئولین مربوطه

         2-1-  رفع ایرادات رویت شده در بازدید های دوره ای از دانشکده ها

         3-1-  بازدید از محل های دارای اشکال اعلام شده از طرف دانشکده ها

         4-1 -  بررسیهای لازم به همراه ارائه راهکار جهت انتخاب پیمانکار از طریق این اداره و یا اداره ی  تدارکات

 

 2) نگهداری ساختمانهای واحد:

      1-2-  اداره ی تعمیر و نگهداری جهت انجام امور تأسیساتی دارای پرسنل مستقر در دانشکده های مختلف واحد و یک پرسنل سیار می باشد .

      2-2- تلاش در جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز پردیس دانشگاهی واحد با استفاده از تجارب بدست آمده از نگهداری ساختمانهای موجود .

 

3) بهبود وضعیت ساختمانهای واحد:

       1-3 - ارائه پیشنهاد و راهکار طی بازدید های دوره ای .

       2-3- ارائه پیشنهاد و راهکار در جهت ارتقاء سطح کیفیت ساختمانها در ارتباط با :

-  نما های داخلی؛ بیرونی؛ فضابندی اتاق ها و ....

-  تأسیسات مکانیکی اعم از سرمایش؛ گرمایش؛ لوله کشی های داخل ساختمان و ....

-   تأسیسات برقی از قبیل روشنایی فضاها و ....

-    تأسیسات مخابراتی از قبیل نصب سانترال و ....

 

4)  بهبود کارایی پرسنل اداره ی تعمیر و نگهداری واحد:

      1-4  تلاش برای ایجاد تغییر و تحول و افزایش کیفیت نگهداری ساختمان ها با تشویق پرسنل به ارتقاء سطح دانش فنی خود از طریق منابع و کتب مختلف فنی – کاربردی و بازدید سایت های مختلف اینترنتی

      2-4- برنامه ریزی برای بازدید از واحد های مختلف دانشگاهی و کسب تجربه ی آنها در زمینه ی تعمیر و نگهداری

      3-4- بازدید از نمایشگاه های تخصصی و جمع آوری کاتالوگ محصولات شرکتهای مختلف

     4-4- برگزاری جلسات هماهنگی با حضور رئیس اداره ؛ مدیر داخلی و مسئول تأسیساتی دانشکده ؛ طی بازدید های هفتگی

     5-4- برگزاری جلسات هماهنگی با اداره های پشتیبانی و تدارکات و مدیران داخلی دانشکده ها بصورت هفتگی .