رئیس اداره امور مالی و پشتیبانی

تعداد بازدید:۱۲۰۰

 

نام و نام خانوادگی : سعید خیرالهی

مرتبه علمی : لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری