بلند مدت ساجد

تعداد بازدید:۱۰۴۸۸

« بلندمدّت ساجد »

بر اساس تفاهم نامه های منعقده مابین دانشگاه آزاد اسلامی و بانک های قرض الحسنه مهر ایران، رسالت و ملّی، دانشجویان شاغل به تحصیل می توانند با اطّلاع از نحوه و شرایط دریافت وام  که در ذیل آمده، به سامانه جامع دانشگاه آزاد اسلامی(ساجد) به آدرس سایت: sajed.iau.ir مراجعه و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

 

شرایط عمومی:

 • پرداخت وام به دانشجو، بصورت نقدی نبوده و فقط به حساب شهریه دانشجویان دانشجو واریز می گردد.
 • دانشگاه صرفاً به عنوان معرّف، نسبت به معرفی دانشجو به بانک اقدام نموده و ارائه مدارک مربوط به ضامن و متقاضی، مطابق مقرّرات و آیین نامه های بانک عامل صورت می پذیرد.
 • ارائه تسهیلات فقط برای دانشجویان فعّال و در طول دوره یا مقطع تحصیلی، صرفا" در یک رشته و تنها یکبار امکانپذیر است.
 • دانشجوی متقاضی باید در دو نیمسال قبل مشروط نبوده و در زمان درخواست وام، علاوه بر ثبت نام در حداقل تعداد واحد های درسی - طبق مقررات آموزشی- حداقل معدل 14 را نیز داشته باشد.
 • درخواست استفاده از تسهیلات، فقط در سنوات تحصیلی مجاز امکانپذیر است.
 • دانشجویان میهمان(باید از واحد مبدأ اقدام نماید) و دانشجویانی که شهریه پرداز نیستند(تحت پوشش بنیاد یا سازمانهای دیگر می باشند و شهریه آنها را آن نهاد پرداخت می کند) نمی توانند درخواست استفاده از تسهیلات را داشته باشند.
 • عدم تأمین شهریه یا بورسیه توسط سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی برای دانشجویان شاغل.

 

شرایط اختصاصی:

 • ارائه تسهیلات بر اساس اولویت بندی زمان ثبت نام در سامانه و میزان بدهی دانشجو نسبت به سایرین و طی مراحل مربوطه صورت می گیرد.
 • دانشجویانی که از سایر تسهیلات اعطایی صندوق رفاه(وام بانک ملّی، وزارت علوم و...) استفاده نکرده باشند، در اولویت دریافت تسهیلات می باشند.
 • دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه، بعد از تسویه حساب بدهی خود مجاز به ثبت درخواست در سامانه می باشند.
 • ثبت نام در سامانه دال بر دریافت تسهیلات دانشجویان نمی باشد و نظارت و تأیید مراحل پرداخت، بر اساس مستندات مورد تأیید واحد دانشگاهی و صندوق رفاه سازمان مرکزی صورت می پذیرد.
 • رعایت قوانین و مقرّرات در خصوص وام شهریه که در این شیوه نامه پیش بینی نشده برای دانشجو الزامی است.
 • فهرست تأیید شده متقاضیان در هر نیمسال تحصیلی از طریق صندوق رفاه سازمان مرکزی، برای پرداخت به بانک ارسال می شود.
 • کلیه متقاضیان استفاده از تسهیلات و ضامن/ضامنین، مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، اگر دارای مطالبات غیرجاری(سررسیدگذشته، معوّق، مشکوک الوصول) و یا چک برگشتی در سیستم بانکی باشند، امکان دریافت تسهیلات را نخواهند داشت.
 • شروع بازپرداخت اقساط، یک ماه پس از واریز مبلغ وام به حساب شهریه دانشجو می باشد.
 • پرداخت هرگونه اضافه واریزی به دانشجو، منوط به فارغ التحصیلی، انصراف و ... می باشد.
 • دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها(به جز بانک ملّی) می توانند در صورت فارغ التحصیلی، گواهینامه موقّت، دانشنامه و ... را دریافت نمایند.
 • مبلغ تسهیلات بر اساس سنوات و ترم های باقیمانده از تحصیل تعیین می گردد.

 

شرایط وام بانک ملی:

1- مبلغ وام: 

الف) دانشجویان مقطع دکتری تا سقف 400.000.000 ریال

ب) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 200.000.000 ریال

ج) دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف 10.000.000 ریال

2-  مدت زمان بازپرداخت تسهیلات 36 تا 60 ماهه با کارمزد 10% می باشد.

3- تسهیلات اعطایی به دانشجویان بر اساس معرفی نامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به بانک ملّی امکانپذیر می باشد.

4- تحویل مدرک فارغ التحصیلی دانشجو اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و... منوط به ارائه نامه تسویه حساب از بانک ملّی می باشد.

 

شرایط وام بانک های قرض الحسنه مهر ایران و رسالت:

1-مبلغ وام:

الف) دانشجویان مقطع دکتری تا سقف 200.000.000 ریال

ب) دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا سقف 100.000.000 ریال

ج) دانشجویان مقطع کارشناسی تا سقف 75.000.000 ریال

2- مدت زمان بازپرداخت تسهیلات 24 تا 30 ماهه با کارمزد 3%(بانک مهرایران) و 2%(بانک رسالت) می باشد.

3-جهت دریافت وام بانک رسالت، داشتن دسته چک صیادی برای دانشجو یا ضامن الزامی است.

 

 

تضامین و وثایق مورد نیاز بانکها:

 1. بانک رسالت:

در خصوص اخذ اسناد ضمانتی و وثایق به یکی از دو روش زیر عمل خواهد نمود:

الف) انجام فرآیند اعتبارسنجی برای دانشجویان معرفی شده از سوی دانشگاه در صورت درخواست ایشان، توسط مرکز اعتبارسنجی صورت می پذیرد که در اینصورت اخذ اسناد ضمانتی بر اساس شرایط اعتبارسنجی خواهد بود.

ب) دانشجویان معرفی شده که درخواست اعتبارسنجی نداشته باشند، جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه موظف خواهند بود بعنوان ضمانت بازپرداخت وام، مدارک ذیل را به بانک ارائه نمایند:

1-ب) تسهیلات قرض الحسنه تا سقف یکصدمیلیون ریال:

 • وام گیرنده: ارائه یک فقره چک معتبر یا سفته.
 • ضامن معتبر یکنفر: یک فقره چک به همراه گواهی کسر از حقوق و فیش حقوقی یا یک فقره چک به همراه پروانه کسب معتبر.

2-ب) تسهیلات قرض الحسنه از یکصد میلیون ریال تا سقف سیصدمیلیون ریال:

 • وام گیرنده: ارائه یک فقره چک معتبر یا سفته.
 • ضامن معتبر دو نفر: دو فقره چک به همراه گواهی کسر از حقوق و فیش حقوقی یا دو فقره چک به همراه پروانه کسب معتبر.

 

 1. بانک مهرایران:

الف) تسهیلات قرض الحسنه تا سقف یکصدمیلیون ریال:

 • ضامن معتبر یکنفر: ضامن میبایست حداقل کارمند رسمی/قراردادی با گواهی کسر از حقوق یا کاسب دارای پروانه کسب معتبر و دارای حساب جاری نزد سیستم بانکی کشور باشد.

ب) تسهیلات قرض الحسنه تا سقف دویست میلیون ریال:

 • ضامن معتبر دو نفر: ضامنین حداقل می بایست کارمند رسمی/قراردادی با گواهی کسر از حقوق یا کاسب دارای پروانه کسب معتبر و دارای حساب جاری نزد سیستم بانکی کشور باشد.

 

 1. بانک ملّی:
 • تا سقف یکصد میلیون ریال با یک نفر ضامن معتبر و مبلغ بالاتر از آن دو نفر ضامن معتبر که کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق باشد.

 

نحوه و مراحل واریز وجوه تسهیلات به حساب شهریه دانشجویان:

 1. ثبت نام دانشجویان در سامانه ساجد، بخش صندوق رفاه دانشجویان.
 2. انتخاب شعبه بانکی توسط دانشجو براساس محل زندگی یا محل تحصیل در سراسر کشور.
 3. تعیین مبلغ درخواست وام و مدت زمان بازپرداخت توسط دانشجوی متقاضی در سامانه ساجد.
 4. بررسی و معرفی دانشجویان به شعبات انتخاب شدهتوسط استان و سازمان مرکزی.
 5. مراجعه دانشجو به بانک منتخب و تشکیل پرونده تسهیلات قرض الحسنه.
 6. واریز مبلغ تسهیلات به حساب شهریه دانشجوی متقاضی.

 

توجه: دانشجویانی که پس از دریافت تسهیلات بانکی، به دلایل متعدّد اعمّ از: فارغ التحصیلی، انصراف یا منع ادامه تحصیل از دانشگاه منفک می شوند؛ در صورتی که از محل شهریه بستانکار و دارای اقساط معوّق نزد بانک نباشند و هیچگونه ممانعتی از سوی بانک به دانشگاه اعلام نگردیده باشد، می بایست بشرح زیر اقدام نمایند:

 1.  اخذ گواهی میزان باقیمانده وام یا بدهی نزد بانک جهت ارائه به واحد دانشگاهی.
 2. محاسبه و کسر کلیه مطالبات دانشگاه از وام دریافتی دنشجو.
 3. صدور چک توسط واحد دانشگاهی به میزان ما به التفاوت تسهیلات اعطایی در وجه شماره حساب دانشجو.

 

اداره صندوق رفاه دانشجویی واحد تهران غرب