کارشناسان مالی

تعداد بازدید:۱۲۵۱

شرح وظایف

محل استقرار

شماره عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

ردیف

کنترل روزانه سیستم اکانت و مطالبه اسناد صادره از همکاران با هدف جلوگیری از اسناد تک امضاء - رسیدگی به کلیه اسناد مالی صادر شده - مطابقت اسناد با یخشنامه های صادره - کنترل روزانه  کدهای مالی (با هدف جلوگیری از مغلوب شدن آنها) - رسیدگی  تراز ماهیانه و سالانه (صورتهای مالی ) - تحریر دفاتر قانونی- پاسخگویی و اکرام  به دانشجویان در صورت مراجعه به امور مالی انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی-داخلی 257

121 حسابدار

 (مسئول رسیدگی به اسناد وصورتهای  مالی)

سیامک گلجو

1

تغییر روزانه تاریخ سیستم اکانت اختصاص و صدور چک  -تهیه و تنظیم تراز ماهانه و جمع بندی و ارائه تراز مالی پایان سال (صورت های مالی)- صدور اسناد مربوطه به روابط عمومی( روزنامه ها و...)-   صدور اسناد هزینه فرهنگی و ورزشی -کنترل و مطابقت کدهای بودجه با بخشنامه بستن حسابها و رفع مغایرت با همکاری  مدیر محترم بودجه -  کنترل روزانه حسابهای بانکی با هدف به روز بودن و کاهش ارقام باز - مغایرت گیری کلیه حسابهای بانکی(پیوست)  - شناسایی و صدور اسناد مربوط به سودهای بانکی-  پاسخگویی و اکرام  به دانشجویان در صورت مراجعه به امور مالی- انجام کلیه امور مربوط به بستن حسابها و اخذ و جمع آوری  مدارک از همکاران وصندوق رفاه دانشجویی

ساختمان مرکزی-داخلی 278

132 حسابدار (بررسی اسناد و مدارک مالی )

آقای حسن آزاد

2

انجام  امور مربوط به اموال( صدور حواله های ریالی و رفع مغایرت بین اموال ، انبار و اکانت)، ،نظارت بر اموال اسقاطی و صدور اسناد مربوطه ، اطفائ حریق، صدور اسناد مربوط به قبوض  ،  پاسخگویی و اکرام  به دانشجویان در صورت مراجعه به امور مالی - انجام کلیه  امور مربوط به بستن محاسبه و صدور اسناد مربوط به استهلاک اموال، بیمه اموال و ساختمانها حسابها و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی- داخلی 261

120 حسابدار

سید عباس امانپور

3

پیگیری و کنترل تاریخ مهلت ضمانت نامه های بانکی ، صدور اسناد مزایده و مناقصه ، انجام امور مربوط به قراردادها (غریق نجات ،آسانسور، اتوماسیون اداری و تغذیه،تهیه غذا ،  اینترنت و نیروهای تاسیساتی نیروهای خدماتی ،  پرسنل راننده و تنظیم نامه مفاصاحساب مربوطه )، امور پست-  پاسخگویی به دانشجویان  خروج از کشور وسایر امور ضروری  در صورت مراجعه به ساختمان مرکزی،  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی- داخلی 259

129 حسابدار

                  

مهری میرزایی

4

محاسبات مربوط به حقوق و مزایای ماهانه و امورمرتبط(صدور اسناد بیمه مالیات -3%-تعاونی و سایر-بیمه وامها ، وامهای کارکنان ) ، کنترل حساب فیمابین واحدها و رفع مغایرت ،  تنظیم ماهانه فرم صندوق پس انداز، وبستانکاران وبدهکاران کارکنان جاری و سنواتی   انجام کلیه امور مربوط به بستن حسابها با توجه به امور محوله ) و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی-داخلی 268

125- حسابدار (حقوق و دستمزد مسئول)

طاهره صفوی پور

5

 محاسبه حقوق اعضای هیات علمی ، طرح تعاون و صدور اسناد حسابداری مرتبط ،وامهای هیات علمی - صدور اسناد حسابهای شهریه ،  انجام امور مربوط به شهریه صندوق رفاه  دانشجویی با همراهی رئیس صندوق رفاه دانشجویان  -نظارت بر عملکرد کارشناسان مالی مستقر در مجتمع و دانشکده فنی، انجام امور مربوط به شهریه اعضای هیات علمی بورسیه- پاسخگویی به دانشجویان  خروج از کشور وسایر امور ضروری  در صورت مراجعه به ساختمان مرکزی،  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی- داخلی 268

128 حسابدار

(مسئول دریافت و پرداخت و درآمد شهریه)

مرجان محمدی

6

انجام امور مربوط به دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و،

 بهزیستی - صدور اسناد حسابداری شهریه- ،  هزینه انصراف دانشکده   پاسخگویی به دانشجویان دانشکده های مدیریت ، علوم انسانی و هنر و معماری -  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله(رفع مغایرت اسناد با سازمان)  و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

مجتمع پیامبر اعظم(ص)-داخلی 112

199-کارشناس امور مالی (دانشکده علوم انسانی)

بهزاد نیک پور

7

پاسخگویی به دانشجویان دانشکده های مدیریت ، علوم انسانی و هنر ومعماری و.. ---  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

مجتمع پیامبر اعظم(ص)

228 کارشناس امور مالی (دانشکده مدیریت)

بدون نفر(آقایان نیک پور و فرح بخش)

8

انجام  امور مربوط به کلیه تخفیفات دانشجویی(صدور اسناد حسابداری مرتبط با کار دانشجویی، تخفیفات دانشجویان همکار و فرزند همکار(ماده 2 کارکنان )، دانشجویان دکتری بورسیه از سایر واحدهاو....)هزینه انصراف دانشکده- انجام امور مربوط به دانشجویان دانشکده های مدیریت ، علوم انسانی و هنر ومعماری و دانشکده فنی و.. --  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

مجتمع پیامبر اعظم(ص)-داخلی 112

216 کارشناس امور مالی (دانشکده هنر ومعماری)

فرید فرح بخش

9

صدور اسناد مربوط به استرداد طلب ، دانشجویان مهمان به و مهمان از ، اسناد مربوط به صدور کارت تغذیه -و هزینه انصراف دانشکده و پاسخگویی به دانشجویان دانشکده های مدیریت ، علوم انسانی و هنر ومعماری علاوه بر دانشجویان دانشکده فنی و.. --  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

دانشکده فنی و مهندسی-داخلی 106

180 کارشناس امور مالی (دانشکده فنی و مهندسی)

عاطفه احمدی

10

 صدور اسناد مربوط به تنخواه کارپردازی ،وسائط نقلیه (بیمه وتعدیل پیش پرداخت ها)، اسناد پیمانکاران به روز وحوزه عمران ، و اسناد دارای حواله انبارو ریالی - صدور اسناد پیش پرداخت و علی الحساب  مربوط به حوزه تدارکات و چک های فوری،  پاسخگویی و اکرام  به دانشجویان در صورت مراجعه به امور مالی -  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله (ذخیره گیری پایان سال و تعدیلات پیش پرداختها) و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی- داخلی 256

123 حسابدار

جواد حسنی

11

انجام امور مربوط به حوزه های معاونت محترم پژوهشی(انجام امور مربوط به پژوهشگران جوان ) و آموزشی ( کنترل و رفع مغایرت کدهای مربوط به اساتید مدعو وصدوراسنادمرتبط) ، انجام امور مربوط به معاملات فصلی ، محاسبات مربوط به حق الزحمه مراقبین مدعو - پاسخگویی و اکرام  به دانشجویان در صورت مراجعه به امور مالی - انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی-داخلی 278

122 حسابدار(پژوهش)

         سمانه عسگر حلوائی

12

بایگانی اسناد امور مالی، انجام  امور محوله بانکی ،  صندوق اوراق بهادار، کنترل چک و سفته های های وصولی از پیمانکاران و دانشجویان جهت واگذاری به بانک و صدور اسناد مرتبط ، اخذ و توزیع نامه های اداری (کارتابل)-  پاسخگویی و اکرام  به دانشجویان در صورت مراجعه به امور مالی -  انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله (اخذ تاییدیه مانده حسابها ضمن هماهنگی با مسئول تراز،)و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

ساختمان مرکزی-داخلی 278

126 حسابدار (اسناد مالی و صندوق اوراق بهادار)

اروجعلی کوهی قره لر

13

صدور اسناد مربوط به تسویه پیش پرداخت ها ( رفع مغایرت و پیگیری جهت تسویه) - شناسایی و ثبت درآمدهای غیر شهریه ای واحد (دپارتمان ها، نظام مهندسی ، قراردادهای اجاره اماکن به بیرون ،مرکز رشد، اقتصاد خلاق و....)    پاسخگویی و اکرام  به دانشجویان در صورت مراجعه به امور مالی-   انجام کلیه  امور مربوط به بستن حسابها مرتبط با امور محوله (اخذ تاییدیه مانده حسابها ضمن هماهنگی با مسئول تراز،)و همکاری با حسابدار بودجه وتراز

سازمان مرکزی-داخلی 260

124- حسابدار

زهرا شاه حسینی

14

گروه حقوق ودستمزد و هزینه های مالی

سازمان مرکزی

126- بایگان اسناد مالی

هنگامه کبیری مامور به..

15

گروه دریافت و پرداخت ودرآمد شهریه

سازمان مرکزی

129- حسابدار

(دریافت و پرداخت ودرآمد شهریه)

فرهاد طالبی مامور به..

16